ZAJĄCZKI Grupa III

Grupa III 4 LATKI
Nauczyciele :
Małgorzata Duszeńko - Partyka
Kinga Żocholla
Woźna p.Basia


Zadania dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze dla gr. ZAJĄCZKÓW na miesiąc listopad.

I. Mój dom
Dziecko:
- wypowiada się na temat rodziny, zwierząt domowych
- podejmuje próby nazywania własnych uczuć
- nazywa domy zwierząt
- przelicza piętra bloku, wieżowca
- układa dom z figur geometrycznych
- rozpoznaje i nazywa pomieszczenia i urządzenia znajdujące się w domu
- rozwiązuje zagadki
- samodzielnie dzieli wyrazy na sylaby i przelicza ilość sylab

II. Moje prawa i obowiązki
Dziecko:
- rozumie znaczenie słów : prawa, obowiązki
- wypowiada się na temat praw dziecka
- podaje swoje imię i nazwisko
- omawia sposoby opiekowania się zwierzęciem domowym
- stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni

III. Jak wyglądał świat przed milionami lat ?
Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa wybrane dinozaury
- tworzy dinozaury z klocków
- wie, dlaczego wyginęły dinozaury
- poznaje tradycje Barbórki
- liczy w zakresie 3, w aspektach głównym i porządkowym
- stosuje pojęcia : duży, większy i największy

IV. Moje zdrowie i bezpieczeństwo
Dziecko:
- wymienia sposoby dbania o zdrowie
- wymienia przedmioty potrzebne do dbania o czystość
- określa położenie przedmiotów w przestrzeni , stosuje określenia : nad, pod, obok, nie przed, za
- porównuje obrazki i wskazuje różnice pomiędzy nimi.
Przedszkolowo.pl logo