ZAJĄCZKI

Grupa III „Zajączki”

Zadania opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc grudzień 2018r. wynikające z realizacji tematów kompleksowych.

Tematy :

I Jak wyglądał świat przed milionami lat

Dziecko:

• Wypowiada się pełnymi zdaniami. Opisuje, jak wyglądał świat, w którym żyły dinozaury.
• Porównuje liczebność zbiorów; wskazuje, gdzie jest więcej, gdzie mniej, a gdzie tyle samo elementów.
• Podaje kolejne etapy powstawania węgla. Wyjaśnia znaczenie pojęć: chodniki, lasy tropikalne, torf, metoda odkrywkowa, geolog. Opisuje wygląd kopalni: soli, siarki i rud żelaza. Wypowiada się na temat pracy górnika. Rozpoznaje stroje górnika – roboczy i odświętny.
• Rozpoznaje i wskazuje lalki wykonane współcześnie i te, które powstały dawniej. Ozdabia sylwetę lalki oraz ubiera ją według własnego pomysłu. Uczestniczy w miniprzedstawieniu teatralnym z wykorzystaniem lalki wykonanej na zajęciach.
• Wykonuje prezent dla Mikołaja.
• Śpiewa piosenki
• Podczas ćwiczeń porannych wykonuje skręt tułowia w lewo i w prawo; idzie stopa za stopą po szarfie; porusza się po sali na czworakach, unosząc jedną nogę do góry. Uczestniczy w ogólnorozwojowych ćwiczeniach gimnastycznych. Na świeżym powietrzu wykonuje rzuty pudełkiem.
• Uczestniczy w przedświątecznym spotkaniu integracyjnym z rodzicami.II Czy to już zima?

Dziecko:


o Układa zdania, w których kolejne słowa rozpoczynają się tą samą głoską. Liczy zdania w wypowiedzi, słowa w zdaniach.
o Interpretuje poznany utwór własnymi słowami. Opowiada historyjkę obrazkową.
o Poprawnie stosuje przyimki związane z położeniem przedmiotów w przestrzeni.
o Wymienia oznaki zimy. Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy. Bada i wymienia właściwości fizyczne wody, śniegu i lodu.
o Stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych.
o Wypowiada się na temat zimy przedstawionej na obrazach.
o Maluje farbami na folii aluminiowej. Rysuje flamastrem, kredką pastelową, maluje białą farbą i łączy swoją pracę z pracami kolegów.
o Rozpoznaje zwrotkę i refren w piosence. Śpiewa piosenki. Porusza się rytmicznie przy muzyce.
o Podczas ćwiczeń porannych dobiera się w pary, trójki, czwórki…; naśladuje śnieżynki poruszane wiatrem; unosi woreczek na stopach.
o Wymienia zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas zabaw zimowych. Wykonuje ogólnorozwojowe ćwiczenia gimnastyczne. Przestrzega zasad społecznych istniejących w grupie.

III Idą święta

Dziecko:

 Układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń; opowiada historyjkę. Odszyfrowuje zakodowane życzenia świąteczne.
 Nazywa kolejne dni tygodnia.
 Liczy w zakresie 7.
 Wymienia tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Omawia wygląd świątecznego stołu i określa, co powinno się na nim znaleźć. Wspólnie z innymi dziećmi ubiera choinkę. Układa życzenia świąteczne. Uczestniczy w uroczystości „Wigilia w przedszkolu”
 Śpiewa piosenki tematycznie związane ze świętami. Określa nastrój melodii piosenki. Reaguje odpowiednim ruchem na muzykę o różnym natężeniu.
 Podczas ćwiczeń porannych naśladuje w skłonie pakowanie prezentów; wspinając się na palce, naśladuje wieszanie łańcucha na choince; chodzi po sali, wysoko unosząc kolana.
 Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z piłką.
Przedszkolowo.pl logo