ZAJĄCZKI

Grupa III „Zajączki”

Zadania opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc luty 2019r. wynikające z realizacji tematów kompleksowych.I Baśnie, bajki, bajeczki

Dziecko :
• Wyjaśnia pojęcia: legenda, baśń, bajka. Czyta z nauczycielem wyraz gra i układa obok z liter taki sam wyraz. Układa obrazki historyjki i ją opowiada.
• Wskazuje w książce okładkę, stronę tytułową i numery stron. Rozwiązuje zagadki. Odszukuje ukryte pudełko, kierując się znakami na mapie.
• Wie, na czym polega praca aktora, scenografa. Maluje scenę z wymyślonej przez siebie bajki. Wykonuje własną książeczkę.
• Reaguje odpowiednimi ruchami na podane sygnały. Odgrywa wybrane scenki dramowe, wykorzystując wszystkie dostępne środki wyrazu: mimikę, gest, modulację głosu.
• Wyjaśnia znaczenie słów: scenografia, kurtyna, aktor, widownia. Odgrywa swoją rolę, przestrzegając ustalonego scenariusza przedstawienia. Wymienia zasady zachowania obowiązujące w teatrze. Dokonuje oceny postępowania głównego bohatera opowiadania, uzasadnia swoje zdanie.
• Ćwiczy zwinność i szybkość podczas ćwiczeń gimnastycznych z piłką.II Muzyka wokół nas

Dziecko :
o Wypowiada się na temat opowiadania. Wypowiada się na temat znanego Polaka – Fryderyka Chopina.
o Liczy w danym zakresie. Wykonuje instrument muzyczny, wykonuje ilustrację do wysłuchanego fragmentu utworu muzyki poważnej. Wykonuje papierową gitarę.
o Wyjaśnia znaczenie słów: muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta, filharmonia, sala koncertowa, widownia. Czyta z nauczycielem wyraz worek i układa obok z liter taki sam wyraz. Rysuje szlaczek po śladzie.
o Wystukuje, wytupuje podane rytmy. Rozpoznaje i nazywa wybrane, dawne i nowoczesne, urządzenia służące do rejestrowania i odtwarzania muzyki. Reaguje ruchem na zmiany dynamiki. Dzieli instrumenty na perkusyjne, dęte i strunowe. Gra akompaniament na wybranym instrumencie perkusyjnym.
o Wymienia zasady zachowania się podczas koncertu. Konfrontuje to, co lubi, z tym, co mu wolno.
o Rozwija zręczność i szybkość podczas zabaw z piłką na świeżym powietrzu. Ćwiczy szybkość i zwinność podczas ćwiczeń gimnastycznych z piłką.III Nie jesteśmy sami w kosmosie

Dziecko:

 Odczytuje z nauczycielem wyraz planety i układa obok z liter taki sam wyraz. Formułuje dłuższe, poprawne wypowiedzi. Wymyśla z kolegą język, którym porozumiewają się kosmici.
• Wystukuje, wytupuje podany rytm.
• Zna obiekty i zjawiska związane z kosmosem. Wymienia nazwy planet wchodzących w skład Układu Słonecznego. Nadaje nazwy mieszkańcom różnych planet (przez analogię). Wymienia nazwy wybranych gwiazdozbiorów.
• Wymienia właściwości fizyczne: sody, octu, oleju.
• Wie, kim był Mikołaj Kopernik i co mówi jego teoria. Ozdabia balon (planetę) według własnego pomysłu.
• Wykonuje pracę plastyczną Gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy.
• Rozpoznaje kierunek linii melodycznej w piosence. Śpiewa piosenkę
• Przejawia empatię.
• Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą zadaniową, z wykorzystaniem szarf.

IV Projekt pieniądze

Dziecko:

Określa czego chciałby dowiedzieć się o pieniądzach, samodzielnie formułuje pytania Wzbogaca wiadomości o polskich pieniądzach: historii i sposobu wytwarzania, odszukuje polskie monety, wskazuje charakterystyczne znaki. Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych
Stosuje w praktyce słowa: awers, rewers. Wykonuje z modeliny kształty monet
Wypowiada się na temat oszczędzania, przechowywania pieniędzy, planowania wydatków. Poznaje instytucję użyteczności publicznej (banki)
Samodzielnie wykonuje skarbonkę
Uważnie słucha legendy
Liczy na konkretach, przelicza, stosuje reguły transakcji wymiennej: kupno – sprzedaż, w sytuacjach zabawowych oraz podczas dokonywania drobnych zakupów w sklepie
Kontroluje swoje zachowanie
Przedszkolowo.pl logo