WIEWIÓRKI

Grupa dzieci 5 letnich.
Nauczyciele:
mgr Marta Poprawa
lic.Magdalena Nastaj


Czy to już zima?

Dziecko:
-liczy zdania w wypowiedzi, słowa w zdaniach.
-opowiada historyjkę obrazkową
-wymienia oznaki zimy
-wykonuje układy taneczne
-podczas ćwiczeń dobiera się w pary, trójki, czwórki

Podróżujemy z Feliksem
Dziecko:
-wypowiada się na temat treści opowiadania
-przelicza elementy
-prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
-rozwiązuje zagadki
-mówi wyraźnie

Idą święta
Dziecko:
-wykonuje ozdobę na choinkę
-rozróżnia i klasyfikuje różne kształty
-podaje przykłady wigilijnych posiłków
-śpiewa pastorałkę
-wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę wybranych wyrazów
Przedszkolowo.pl logo