WIEWIÓRKI

Grupa dzieci 5 letnich.
Nauczyciele:
mgr Marta Poprawa
lic.Magdalena NastajWiosna na wsi
Dziecko:
-wymienia korzyści, jakie przynosi hodowanie zwierząt gospodarskich
-współpracuje z zespołem podczas wykonywania zadania
-uczestniczy w ćwiczeniach
-wymienia nazwy zwierząt gospodarskich
-rozwiązuje zagadki

Wielkanocne zwyczaje i tradycje
Dziecko:
-nazywa produkty z koszyczka wielkanocnego
-wykonuje pisankę wybraną techniką
-tworzy zbiory równoliczne
-wykonuje origami z kół wg. wzoru
-wymienia części jajka
-wymienia nazwy zwierząt, które wykluwają się z jajka

Dbamy o ziemię
Dziecko:
-wypowiada się na temat wiersza
-opowiada historyjkę
-wymienia cechy przyjaciela przyrody
-klasyfikuje przedmioty ze względu na dwie cechy równocześnie
-dzieli proste słowa na głoski

Teatr
Dziecko:
-uczestniczy w teatrzyku paluszkowym
-reaguje odpowiednim ruchem na dźwięki: wysokie, średnie i niskie
-stosuje zwroty: wyższy od, niższy od, tego samego wzrostu
-wie, czym różnią się: pacynka, jawajka, kukiełka i marionetka
-wie, co to jest scena, kurtyna, widownia
Przedszkolowo.pl logo