WIEWIÓRKI

Grupa dzieci 5 letnich.
Nauczyciele:
mgr Marta Poprawa
lic.Magdalena NastajZimowe zabawy
Dziecko:
-rozwiązuje i układa zagadki
-wykonuje pracę plastyczną, współdziałając w zespole
-wykonuje obliczenia
-realizuje własne pomysły
-wykorzystuje w pracy technikę stemplowania

Tak mija nam czas
Dziecko:
-wie, co robi zegarmistrz
-wymienia nazwy miesięcy
-rozróżnia zadania prawdziwe i fałszywe
-określa wysokość dźwięków
-wymienia nazwy pór dnia
-stosuje słowa: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Czy jesteśmy sami w kosmosie?
Dziecko:
-liczy w zakresie ośmiu
-odpowiada zakończenie opowiadania na podstawie ilustracji
-rozpoznaje kierunek linii melodycznej
-wypowiada się na temat wiersza
-dzieli proste słowa na głoski
Przedszkolowo.pl logo