Rada Rodziców

Witamy serdecznie na stronie internetowej Rady Rodziców Przedszkola nr 21 DEMPTUSIOWO
Rada Rodziców jest jednym ze statutowych organów Przedszkola. Nie jest „nieformalnym kółkiem znajomych”, działa na mocy kilku ustaw, głównie Ustawy o systemie oświaty, (art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm. - czyli tej samej ustawy, na mocy której działa nasze Przedszkole.
Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców ogółu przedszkolaków oraz wspieranie działalności statutowej Przedszkola.
Ta działalność oparta jest przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym "sponsorem" tej działalności jesteście Państwo Wy - Rodzice każdego „Misiaka”, „Jeżyka”, „Wiewiórki”, „Zajączka” i „Mądrej Sówki”.
Aby zachęcić Państwa do wpłat na Radę Rodziców rozpoczynamy akcję „Rodzic dobrze poinformowany”. Uważamy, że rodzice, którzy wpłacają pieniądze muszą wiedzieć, co Rada Rodziców zamierza z nim zrobić, na co przeznaczyć i co zakupić.
Poza skrzynką mailową do Przewodniczącej Rad Rodziców - email sandra.wanta2@gmail.com, uruchamiamy również dla Państwa przy szatniach „skrzynię pomysłów RR” – gdzie wrzucamy kartki z pomysłami i sugestiami, dotyczącymi przeznaczenia środków gromadzonych przez Radę Rodziców.
Uruchamiamy stronę internetową Rady Rodziców, gdzie będziemy starać się na bieżąco aktualizować informacje z zebrań, dot. poniesionych wydatków oraz inicjatyw – tych podjętych oraz planowanych.
Dzięki za dotychczasowe wpłaty!
Mogą być przeznaczane na zajęcia dodatkowych w uzasadnionych przypadkach, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, koncerty i teatrzyki, wycieczki, imprezy okolicznościowe, upominki oraz nagrody dla naszych dzieci oraz inne wspierające statutową działalność DEMPTUSIOWA
Zachęcamy Was Drodzy Rodzice do brania czynnego udziału w organizacji podejmowanych przez Radę Rodziców i Grono Pedagogiczne inicjatyw oraz dzielenia się swoimi pomysłami poprzez nasze skrzynie!
Wasza RR;)
KONTO RADY RODZICÓW
57 1440 1026 0000 0000 0855 0808
Składka miesięczna przedszkolaka 30 zł,
Składa miesięczna rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola 45 zł.
Przedszkolowo.pl logo