Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

AKCJA PROTESTACYJNA- STRAJK

AKCJA STRAJKOWA NAUCZYCIELI
Przedszkola nr 21 „Demptusiowo” w Gdyni
Szanowni Państwo,
zgodnie z pismem otrzymanym dnia 29.03.2019r. ze Związku Nauczycielstwa Polskiego informuję, że za przeprowadzeniem akcji strajkowej w Przedszkolunr 21 „Demtusiowo” w Gdyni opowiedziało się 100 % spośród 20 pracowników placówki.
W związku z powyższym – z dużym prawdopodobieństwem – należy założyć, że
od dnia 8 kwietnia 2019 r.
Przedszkole nr 21 „Demptusiowo” w Gdyni nie będzie mogło zapewnić opieki Państwa dzieciom.
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą
o zrozumienie sytuacji i zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie.
O zakończeniu akcji strajkowej w placówce będą Państwo niezwłocznie poinformowani.
Komunikat 2019-04-01, 10:48 | autor: mgr Joanna Lis
Przedszkolowo.pl logo