MISIAKI

ZADANIA WYCH.- OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNE,
WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI TEMATYKI KOMPLEKSOWEJ
NA M-C LUTY DLA GRUPY II „ MISIAKI''

1. Baśnie, bajki, bajeczki.......

Dziecko:
- słucha z uwagą słowa czytanego;
- wzbogaca słownik bierny i czynny;
- rozwija umiejętność skupienia uwagi;
- kontynuuje proste rymy;
- rysuje po śladzie;
- potrafi skupić się na utworze muzycznym;
- rozwija sprawność manualną;
- liczy w zakresie 4i 5 w aspekcie głównym i porządkowym;
- wskazuje różnice między obrazkami;
- rozwija orientację przestrzenną.2. Muzyka wokół nas.

Dziecko:
- aktywnie słucha muzyki:
- rozwija koncentrację uwagi;
- wykonuje własny instrument i akompaniuje na nim;
- gra na instrumentach perkusyjnych;
- rozpoznaje dźwięki i określa ich źródła;
- rozwija umiejętności klasyfikowania;
- rozwija spostrzegawczość;
- rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty;
- rozwija wyobraźnię;

Poznamy również nasze miasto, Gdynię- obchodzi w tym roku 93 urodziny!3. Nie jesteśmy sami w kosmosie.


Dziecko:
- wzbogaca swoją wiedzę o kosmosie i planetach;
- rozwija koncentracje uwagi;
- rozwija wyobraźnię twórczą;
- rozwija sprawność manualną i dba o estetykę pracy;
- rozwija pamięć słuchową;
- rozwija sprawność ruchową;
- rozwija kreatywne myślenie.


4.Projekt - budowle.

Dziecko:
- rozwija zainteresowanie architekturą;
- rozwija słownik czynny;
- rozwija wyobraźnię;
- poznaje nowe techniki plastyczne;
- rozwija wyobraźnię przestrzenną;
- rozwija wrażliwość artystyczną;
- poszerza słownictwo dotyczące budowli mieszkalnych, użytkowych,
drogowych .
Przedszkolowo.pl logo