MISIAKIZADANIA WYCH.- OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNE,

WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI TEMATYKI KOMPLEKSOWEJ

NA M-C GRUDZIEŃ DLA GRUPY II „ MISIAKI''1. Jak wyglądał świat przed milionami lat.Dziecko:
- wzbogaca wiedzę o dinozaurach;
- wzbogaca słownik bierny i czynny;
- rozwija umiejętność skupienia uwagi;
- rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat;
- rozwija umiejętności wokalne;
- potrafi skupić się na utworze muzycznym;
- rozwija sprawność manualną;
- liczy w zakresie 3 w aspekcie głównym i porządkowym;
- stopniuje przymiotnik „ duży”;
- rozwija orientację przestrzenną.

Ponadto, w pierwszym tygodniu grudnia będziemy czekać na Św. Mikołaja.


2.Idzie zima ze śniegiem.

Dziecko:
- wzbogaca wiedzę o zjawiskach przyrodniczych:
- rozwija koncentrację uwagi;
- poznaje zasady bezpiecznej zabawy na śniegu;
- gra na instrumentach perkusyjnych;
- rozwija słuch fonematyczny;
- rozwija umiejętności klasyfikowania;
- rozwija spostrzegawczość;
- poszerza swoje doświadczenia związane ze sztuką;
- zna cechy charakterystyczne dla zbliżającej się nowej pory roku- zimy;3. Idą Święta.


Dziecko:
- wzbogaca wiedzę o Świętach Bożego Narodzenia;
- poznaje tradycje związane ze Świętami;
- rozpoznaje i nazywa kolory;
- rozwija sprawność manualną i dba o estetykę pracy;
- rozwija pamięć słuchową;
- bierze udział w przedszkolnej Wigilii oraz ogląda Jasełka, przygotowane
przez dzieci starszej grupy;
- integruje się ze środowiskiem przedszkolnym;
- rozwija umiejętność zgodnej zabawy.


4.Projekt - książka.

Dziecko:
- wzbogaca wiedzę o książkach;
- rozwija słownik czynny;
- rozwija wyobraźnię;
- poznaje nowe techniki plastyczne;
- wypowiada się na określony temat;
- rozwija umiejętność uważnego słuchania tekstu literackiego;
- wie, że książki są ważne dla dzieci i dorosłych .
Przedszkolowo.pl logo