MĄDRE SÓWKI Grupa V

Grupa V dzieci 6 letnich/"zerówka"
Nauczyciele:
Katarzyna Szajerska
Agnieszka Filipczyk
Woźna p.Stasia


Grupa V „Mądre sowy”

Zadania opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc listopad 2019r. wynikające z realizacji tematów kompleksowych.
Tematy : I Jesienna pogoda
Dziecko:
 słucha uważnie tekstów literackich; wypowiada się na temat treści; układa historyjkę obrazkową dotyczącą obiegu wody w przyrodzie (na podstawie opowiadania); opowiada ułożoną historyjkę obrazkową;
 rozpoznaje i nazywa odgłosy wody; nazywa niektóre zjawiska pogodowe; nakleja nalepki zgodnie ze wzorem;
 określa, czy wypowiedziane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe; wypowiada się na temat swoich upodobań; formułuje hipotezy badawcze;
 poznaje trzy stany skupienia wody; przeprowadza eksperymenty z wodą, lodem i parą wodną;
 określa i sprawdza, jakie przedmioty pływają, a jakie toną; rysuje przebieg wybranego eksperymentu; wykonuje pracę plastyczną odwołując się do swojej wiedzy;
 współpracuje z innymi dziećmi; czeka na swoją kolej podczas wypowiedzi innych dzieci;
 dokonuje analizy i syntezy sylabowej ,głoskowej słowa termometr; uczestniczy w zabawach ruchowo-słuchowych; rozpoznaje kształt litery t; kreśli kształt literę t na różnych powierzchniach;
Pisze po śladzie literę T, t.
 dodaje i odejmuje liczmany zgodnie z opowiadaniem N.;
 śledzi prognozę pogody; nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne; tworzy własny, tygodniowy kalendarz pogody;
 konstruuje wiatraczek; sprawdza kierunek wiatru za pomocą wiatraczka;
 samodzielnie zdobywa wiedzę, korzystając z dostępnych źródeł
 poznaje zasady ruchu obiegowego Ziemi;
 poznaje różne rodzaje zegarów; wykonuje pracę plastyczną zgodnie z zaproponowanym tematem
 określa czynności, które wykonujemy w poszczególnych porach dnia; nazywa poszczególne pory dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór;
 proponuje zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań; bierze udział w zabawach ruchowych b bieżnych i skocznych w ogrodzie przedszkolnym; zgodnie bawi się z dziećmi
II Zwierzęta domowe
Dziecko:
 czyta proste sylaby i wyrazy złożone z poznanych liter; samodzielnie poszukuje wiedzy w książce;
 formułuje zdania na określony temat; wypowiada się na forum grupy; tworzy zdania według określonego kryterium;
 dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa deska; kreśli literę d, D na różnych powierzchniach i w liniaturze; określa głoskę d w nagłosie i wygłosie niektórych słów; układa sylaby z poznanych wcześniej liter; przelicza głoski w słowach i zaznacza ich liczbę;
 opowiada o potrzebach zwierząt domowych; rozpoznaje i nazywa zwierzęta po usłyszeniu wydawanego przez nie dźwięku; formułuje wypowiedzi dotyczące zawodu weterynarza;
 posługuje się przymiotnikami określającymi cechy weterynarza;
 oczekuje w skupieniu na swoją kolej podczas zabawy; tworzy i nazywa zbiory pojęć ogólnych;
 przelicza łapy zwierząt, posługując się liczebnikami głównymi; pisze cyfrę 4 na różnych powierzchniach i w liniaturze; przelicza niewidoczne obiekty;
 bierze udział w zabawie ruchowej zgodnie z jej zasadami; wykorzystuje w zabawie liczebniki porządkowe; oczekuje na swoją kolej w zabawie.
 wykonuje zadanie zgodnie z instrukcją obrazkową; tworzy pracę plastyczną zgodnie z instrukcją obrazkową; samodzielnie sprawdza własną pracę
 współpracuje z innymi dziećmi w zabawie; bierze udział w rozgrywkach gier planszowych, układa puzzle;

III Zimno, coraz zimniej

Dziecko:
 globalnie czyta nazwy niektórych zwierząt zasypiających na zimę; prawidłowo formułuje określenia potrzebne w zabawie;
 określa prawdę i fałsz w odpowiedziach podczas zabawy; przestrzega zasad zabawy;
 przelicza głoski w słowach; formułuje wypowiedzi na określony temat; buduje nowe słowa za pomocą głoski y; dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa buty; określa miejsce głoski y w słowie buty; nazywa wybrane samogłoski i spółgłoski;
 dodaje na palcach w zakresie 5; pisze cyfrę 5; przelicza w zakresie 5 posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi; dodaje w zakresie 1-5;
 obserwuje środowisko przyrodnicze podczas spaceru; samodzielnie wyszukuje informacje na temat zwierząt zasypiających na zimę;
 słucha uważnie wiersza; rozmawia na temat jego treści;
 chodzi po śladzie litery y; pisze literę y, Y na różnych fakturach i w liniaturze; czyta proste sylaby złożone z poznanych liter; pisze poznane litery;
 pokonuje tor przeszkód w ogrodzie przedszkolnym; bierze udział w zabawie muzyczno-ruchowej;
 rozumie sformułowanie klucz ptaków; określa, które ptaki odlatują na zimę z Polski, które przylatują, a które są w Polsce cały rok;
 odczytuje kody wyrazowe-obrazkowe zgodnie z instrukcją; proponuje grupie instrukcje kodowania; sprawdza poprawność wykonania własnej pracy;
 tworzy wydzierankę z gazet; rysuje ptaka według instrukcji; koloruje ilustracje zgodnie z instrukcją; odgaduje sposób stworzenia pracy plastycznej, nazywa jej etapy;
 proponuje przymiotniki, które są przeciwieństwem tych zaproponowanych przez N.;
 samodzielnie znajduje informacje na określony temat; pracuje w parach;
 tworzy słowa według określonego wzoru; formułuje hipotezy dotyczące sposobu wydobycia pożywienia spod lodu; przeprowadza proste eksperymenty; weryfikuje hipotezy i formułuje wnioski z doświadczeń badawczych;
 odtwarza rytm ruchowo-słuchowy; przelicza litery w wyrazach, próbuje je odczytać;
kontynuuje rozpoczęty rytm; pisze po śladzie poznane litery i cyfry;
 pełni obowiązek dyżurnego; organizuje zabawy na świeżym powietrzu;Przedszkolowo.pl logo