MĄDRE SÓWKI

Zadania opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień 2019r. wynikające z realizacji tematów kompleksowych w gr.MĄDRE SÓWKI.


I  Wiosenne powroty ptaków.


Dziecko :

- rozpoznaje niektóre ptasie pióra i jajka
- słucha muzyki klasycznej:"Taniec kurcząt w skorupkach"- naśladuje sposób poruszania się kurcząt;
-poznaje literę j na podstawie wyrazu JAJKO
-wymienia wyrazy rozpoczynające się głoską j
-wymienia charakterystyczne cechy budowy ptaka
- wymienia ptaki latające i nieloty,
-wyjaśnia znaczenie ptaków w przyrodzie
- rozpoznaje wróbla, wilgę, jaskółkę, skowronka i przysłowia związane z tymi ptakami;
-potrafi podać różnicę między ptakami a ssakami
- lepi wybranego ptaka z plasteliny.
-wykonuje ćwiczenia słowno- ruchowe met.Bogdanowicz,utrwalające literę J.
-pracuje indywidualnie z nauczycielem pod kątem diagnostycznym.


II  Wiosna na wsi.


Dziecko :

-rozwiązuje proste zadania matematyczne,przeliczając zwierzęta w zagrodzie/ułożone z figurek
-układa działania do prostych zadań tekstowych korzystając z podstawowych znaków matematycznych
- rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka
-rozróżnia zwierzęta pod kątem ptak czy ssak i tłumaczy dlaczego tak sądzi
-nazywa domy zwierząt hodowanych na wsi:chlew,obora,stajnia,kurnik
-wymienia pokarmy zjadane przez zwierzęta na wsi
-zastanawia się nad pracą rolnika i jej rolą dla nas,ludzi z miasta
- wie,skąd się bierze wełna,mleko,jajka
-przestrzega ustalonych zasad zachowania się na podwórku i w sali/ wdrażanie cichej pracy własnej dziecka
-poznaje baśń "Brzydkie kaczątko"
-przygotowuje się do swojej roli w przedstawieniu o tym samym tytule
-śpiewa piosenki związane z przedstawieniem"Brzydkie kaczątko".
-pracuje indywidualnie z nauczycielem pod kątem diagnostycznym.Przedszkolowo.pl logo