MĄDRE SÓWKIZamierzenia wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze na mc luty w gr.V Mądre Sówki..


MUZYKA WOKÓŁ NAS .

-DZIECKO WYJAŚNIA ZNACZENIE SŁÓW: DŹWIĘK, MUZYKA,ORKIESTRA,DYRYGENT,BATUTA;
-OKKRYWA MAŁĄ I WIELKĄ LITERĘ G;
-SAMODZIELNIE TWORZY MUZYKĘ NA WYBRANYCH PRZEZ SIEBIE INSTRUMENTACH Z INST. ORFFA;
-ROZPOZNAJE,WYMIENIA,RÓŻNICUJE SŁUCHOWO WYBRANE INSTRUMENTY PERKUSYJNE,DĘTE, STRUNOWE;
-WYJAŚNIA ZNACZENIE „NUTY”, ROZRÓŻNIA DŁUGOŚC TRWANIA ĆWIERĆNUTY,PÓŁNUTY,CAŁEJ NUTY;

GDYNIA MIASTO Z MORZA.

-DZIECKO IDENTYFIKUJE SIEBIE, JAKO GDYNIANINA;
-ROZPOZNAJE FLAGĘ I HERB GDYNI;
-POZNAJE RYBY MORSKIE/SŁONOWODNE NA PRZYKŁADZIE FLĄDRY I ŚLEDZIA;
-SŁUCHA UWAŻNIE LEGENDY O „Świętej górze” W CHYLONII, POZNAJĄC PRZY TYM TAJEMNICE GDYNI I NAJBLIŻSZEJ OKOLICY PRZEDSZKOLA;
-WYMIENIA I OPISUJE SWOJE ULUBIONE MIEJSCA W GDYNI, ATRAKCYJNE TURYSTYCZNIE,CIEKAWE;
-WIE,ŻE GDYNIA BYŁA NIEGDYŚ WIOSKĄ RYBACKĄ;
-ROZUMIE, JAKI BYŁ SENS BUDOWY PORTU GDYŃSKIEGO ;

NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE/ NA 2 TYGODNIE

-ODKRYWA LITERĘ P;
POZNAJE ZJAWISKA, NOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z KOSMOSEM;
-WYMIENIA NAZWY GWIAZD I PLANET WCHODZĄCYCH W SKŁAD UKŁADU SŁONECZNEGO;
-WYKONUJE POJAZDY KOSMICZNE Z SUROWCÓW WTÓRNYCH.;
-TWORZY PLANETY Z ZESTAWU KREATYWNEGO;
-WIE, CO ODKRYŁ MIKOŁAJ KOPERNIK, ZAPOZNAJE SIĘ Z POSTACIA, POLSKIEGO ASTRONOMA, SŁUCHA OPOWIADANIA O JEGO DZIECIŃSTWIE ;
-AKTYWNIE SŁUCHA WIERSZA I. SALACH :”W TORUNIU ŻYŁ KOPERNIK”;
-ROZWIĄZUJE SAMODZIELNIE PROSTE DZIAŁANIA MATEMATYCZNE Z UŻYCIEM ZNAKÓW + - =
-UCZESTNICZY W ZABAWIE „ KOSMICZNE 10 PYTAŃ” I KALAMBURACH O KOSMOSIE;
-TWORZY Z ROLEK PO PAPIERZE KUCHENNYM LUNETĘ.Przedszkolowo.pl logo