MĄDRE SÓWKI

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w gr.V Mądre Sówki na miesiąc czerwiec.I. Wszystkie dzieci nasze są.- Dzielenie się wrażeniami,emocjami po występie rodziców z okazji Dnia Dziecka.

·        Zapoznanie dzieci z prawami
i obowiązkami dziecka.

·        Rozwijanie mowy,  myślenia przyczynowo- skutkowego i inwencji twórczej.

·        Kształtowanie umiejętności muzycznych.

·        Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej.

·        Stwarzanie okazji do aktywnego udziału w zajęciach plastycznych z wykorzystaniem różnorodnego materiału.

 -próba generalna występu "Brzydkie Kaczątko".

 

II.         KIM BĘDĘ JAK DOROSNĘ

! Uroczyste zakończenie przedszkola i Dzień Rodziny 14.06.godz. 15.00.

·        Rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni.

·        Wdrażanie dzieci do marzeń, rozwoju osobistego.

·        Rozbudzanie zainteresowania różnymi zawodami.

·        Doskonalenie umiejętności szanowania innych osób oraz różnych zawodów.

·        Rozwijanie mowy,  myślenia przyczynowo- skutkowego i inwencji twórczej

·        Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, szeregowania, określania położenia przedmiotów, rozróżniania strony lewej
i prawej.

·        Stwarzanie okazji do aktywnego udziału w zajęciach plastycznych z wykorzystaniem różnorodnego materiału.


III.       KOLOROWE LATO


·        Utrwalanie kolorów podstawowych i pochodnych.

·        Zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla pory roku LATA.

·        Wdrażanie do zabaw na powietrzu
i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

·        Rozwijanie inwencji twórczej
i doświadczeń plastycznych.

·        Rozwijanie umiejętności współdziałania z innymi w grach zespołowych oraz w życiu codziennym.

·        Zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych.

·        Rozwijanie sprawności fizycznej.

·        Rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości.

 

IV.        WAKACJE, WAKACJE…

 

·        Przypomnienie zasad bezpieczeństwa.

·        Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji : lądowej, powietrznej wodnej. 

·        Zapoznanie dzieci z regionami Polski i wybranymi krajami świata.

·        Poznanie różnic pomiędzy wypoczynkiem nad morzem i w górach.

·        Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

·        Budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną.

·        Rozwijanie mowy oraz umiejętności wypowiadania się na dany temat.

 

   

    

 

Przedszkolowo.pl logo