Kącik dla Rodzica.

Jak nauczyć dziecko samodzielnego sprzątania?
Na naukę samodzielnego sprzątania składa się kilka elementów. Dziecko w pierwszej kolejności musi dowiedzieć się:
- jak sprzątać
- czego może używać do sprzątania
- w jakiej kolejności sprzątać
Przedszkolak efektywnie uczy się przez naśladownictwo. Warto więc choć raz w tygodniu wspólnie uporządkować pokój lub całe mieszkanie. Wprowadzenie elementów zabawy w sprzątanie będzie również ciekawym sposobem na spędzenie czasu z dzieckiem. Na początku nauki sprzątania zachęcajmy dziecko do działania, bo nie ważny jest efekt tylko chęci. Warto dać dziecku zajęcia łatwe, które nie będą kolidować z działaniami rodzica (np. wycieranie drzwi z kurzu suchą ścierką). Obowiązki domowe należy dostosować do wieku dziecka. Przykładowy rozkład zadań:
-od roku do 2 lat
zabawa w sprzątanie (np. po wspólnej zabawie wrzucanie klocków do pudełka) ;
-od 3 do 5 lat
porządkowanie swoich zabawek i książek oraz pomaganie w sprzątaniu ze stołu po posiłkach, stopniowo doskonaląc dokładność wykonywanych czynności;
-od 6 do 8 lat
porządkowanie ubrań w szafach, nakrywanie do stołu, ścieranie kurzu z niskich mebli. Poza adekwatnym doborem obowiązków istotne jest również ustalenie z dzieckiem, kiedy ma wykonać swoje zadanie. Po posprzątaniu ważne jest by pochwalić dziecko za zaangażowanie i działanie, nawet jeśli efekty są słabe. Zachęci to malucha do późniejszych działań. Efektywna nauka samodzielnego sprzątania obejmuje odpowiedni instruktaż oraz adekwatny dobór zadań. Chęci dziecka, podtrzymywane przez wspólne sprzątanie oraz pochwały, gwarantują zaangażowanie w obowiązki domowe.
Przedszkolowo.pl logo