JEŻYKI Grupa I

Grupa 3 latków leżakujących.
Nauczyciel:
Magdalena Nastaj
Joanna Lis
Joanna Lelental


 

 

ZADANIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE WYNIKAJĄCE

Z REALIZACJI TEMATÓW KOMPLEKSOWYCH W MIESIĄCU LISTOPAD 2019                             W GRUPIE „ Jeżyki ”


I.   RODZINA NAJWIĘKSZY SKARB

Dziecko:


• podaje imiona rodziców, rodzeństwa

• uczestniczy we wspólnych zabawach

• bierze udział w uroczystości pasowania

• wzbogaca swoje słownictwoII. MÓJ DOM

Dziecko:

• obserwuje i poznaje najbliższe środowisko

• słucha opowiadania

• potrafi rozpoznać różne rodzaje domów

• rozpoznaje i nazywa pomieszczenia znajdujące się w domuIII. MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

Dziecko:

• zna zasady grupy

• przelicza przedmioty do 3

• reaguje ruchem na zmianę rytmu

• wie jak może pomóc innym

• wykonuje ćwiczenia ruchowe


IV. MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Dziecko:

• poznaje i wdraża w życie zasady bezpieczeństwa

• ćwiczy sprawność dłoni

• stosuje określenia mały, większy, największy

• wymienia przedmioty potrzebne do dbania o czystość

• kreśli wzory grafomotoryczne


 

 

Przedszkolowo.pl logo