JEŻYKI

Grudzień w grupie Jeżyków


Idzie zima ze śniegiem
Dziecko:
 rozpoznaje zimę na obrazkach
 słucha z uwagą czytanego tekstu
 odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
 prawidłowo wymawia głoskę s
 gra akompaniament na grzechotce lub kołatce
 śpiewa refren piosenki
 rytmicznie dzieli słowa (na sylaby)
 segreguje zabawki według rodzaju
 rysuje list do Mikołaja
 porównuje ubrania różnego typu (zarówno w książkach, jak i w rzeczywistości)
 segreguje ubrania ze względu na ich przydatność zimą
 ozdabia rysunki czapki i szalika
 wypowiada się na temat reprodukcji malarskich
 rozwiązuje zagadki
 odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
 wymienia wybrane elementy zimowej pogody

W oczekiwaniu na święta
 wymienia tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia
 słucha z uwagą czytanego tekstu
 odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
 śpiewa refren piosenki
 rozpoznaje i nazywa wybrane kolory
 nazywa tradycje świąteczne przedstawione na obrazkach
 odpowiada na pytania dotyczące utworu
 recytuje fragment wiersza
Projekt Książka
 Dziecko:
 porównuje książki
 tworzy siatkę słów związaną z tematem
 rozwija umiejętność wypowiadania się
 poznaje książki dla osób niewidomych
 nazywa elementy książki
 wymyśla i rysuje nowego bohatera bajek
 wie, gdzie można kupić książkę
 uczy się szanować książki
 wspólnie z innymi tworzy książkę o przedszkolu
 wie, że książki są ważne dla dzieci i dla dorosłych

Przedszkolowo.pl logo