JEŻYKI


Luty u Jeżyków


Baśnie, bajki, bajeczki

Dziecko:
• Uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.
• Uczestniczy w zabawach z elementem naśladownictwa, rozwijających współpracę i wyobraźnię.
• Uczestniczy w zabawach ruchowych: bieżnych, z elementem czworako¬wania, opowieści ruchowej.
•Słucha z uwagą czytanego tekstu.
•Odpowiada na pytania dotyczące wiersza, opowiadania.
•Liczy w zakresie 4.
•Kontynuuje proste rytmy.
•Wyszukuje takie same obrazki.
•Rozwiązuje proste zagadki.
•Uczestniczy w ćwiczeniach: szczęki dolnej, języka, warg, podniebienia miękkiego.
•Właściwie zachowuje się przy stole – samodzielnie spożywa posiłek.
•Uczestniczy we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
•Porządkuje salę po zabawach, zajęciach.
•Słucha utworów muzycznych.
•Używa określeń: cicho, głośno, wesoło, smutno, szybko, wolno, w odniesieniu do muzyki.
•Śpiewa piosenkę.
•Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych ze śpiewem.
• Opisuje wygląd baśniowych postaci.
•Określa zachowanie bohaterów baśniowych.
•Przestrzega istniejących zasad społecznych (wprowadzonych w grupie przedszkolnej).


Nie jesteśmy sami w kosmosie

Dziecko:
• Wita się z rówieśnikiem różnymi częściami ciała.
• Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem toczenia, równowagi.
• Uczestniczy w spacerach po najbliższej okolicy przedszkola.
• Słucha z uwagą czytanych utworów literackich dotyczących kosmosu, ciekawostek o Ziemi.
• Nazywa kolory.
• Rozpoznaje planetę Ziemię na obrazkach.
• Buduje statek kosmiczny z klocków.
• Porównuje ufoludki, określa ich cechy.
• Liczy do 4.
• Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania, wiersza, piosenki.
• Wypowiada się na podstawie wysłuchanego utworu i własnych przemyśleń.
• Układa koła (UFO) od najmniejszego do największego.
• Uczestniczy w zabawach badawczych.
• Wskazuje kierunek, z którego dochodzi dźwięk.
• Układa rakietę według wzoru.
• Ogląda książki z ilustracjami przedstawiającymi obiekty nieznane z bezpośredniej obserwacji.
• Uczestniczy we wspólnych zabawach.
• Stosuje formy grzecznościowe względem dzieci i dorosłych (w przedszkolu, na ulicy).
• Wykonuje papierową rakietę.
• Lepi kule z plasteliny.
• Obrysowuje kształty planet i je koloruje.
• Słucha piosenki.
• Ilustruje ruchem słowa piosenki.
• Przestrzega umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.
Projekt budowle

Dziecko:
• Przechodzi po przygotowanej ścieżce sensorycznej.
• Uczestniczy w zabawach ruchowych: rozwijających szybkość, orientacyjno-porządkowych, z elementem czworakowania, utrzymania równowagi.
• Ilustruje ruchem właściwości wybranych materiałów potrzebnych w budownictwie.
• Opisuje wygląd budowli.
• Konstruuje różne budowle.
• Słucha wiersza, opowiadania.
• Uczestniczy w ćwiczeniach: szczęki dolnej, języka, warg, podniebienia miękkiego.
• Tworzy pytania na dany temat.
• Wypowiada się na temat pracy architekta.
• Buduje z klocków i z figur geometrycznych.
• Obrysowuje przedmioty w różnych kształtach.
• Rozumie znaczenie słów związanych z budowlami.
• Składa obrazek z części.
• Rysuje po śladzie.
• Określa, które zdanie jest prawdziwe, a które – fałszywe.
• Poznaje zawód architekta; nazywa czynności, jakie on wykonuje, oraz narzędzia, jakich potrzebuje do pracy.
• Wymienia podstawowe materiały budowlane (słoma, drewno, cegła).
• Poznaje nazwy budynków i budowli.
• Rysuje wymarzoną budowlę, wybrane zabytki.
• Ogląda film dotyczący pracy architekta.

Przedszkolowo.pl logo