JEŻYKI
Najnowsze wpisyKomunikatyRelacjeKonkursy

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.Rada RodzicówRegulamin Rady RodzicówKONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 DemptusiowoJEŻYKIMISIAKIZAJĄCZKIWIEWIÓRKIMĄDRE SÓWKIKONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI 2018/2019PROCEDURY I REGULAMINY.PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA.PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZEBYWANIA W OGRODZIE.PROCEDURA DOT. ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓWLOGOPEDAKalendarz imprez i uroczystościJęzyk angielskiKącik RodzicaSTATUT /ze zmianamiJADŁOSPISPRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE.Generator ozonu i oczyszczacz powietrza.Kontakt

MISIAKI

ZADANIA WYCH.- OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNE,
WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI TEMATYKI KOMPLEKSOWEJ
NA M-C CZERWIEC DLA GRUPY I„ Jeżyki''Niby tacy sami a jednak inni

Dziecko:
• Bierze udział w zabawach ruchowych: z elementem celowania, ze śpiewem, orientacyjno-porządkowych, z chustą animacyjną.
• Robi babki z piasku w ogrodzie przedszkolnym.
• Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
• Kreśli kształt koła i ozdabia je według własnego pomysłu.
• Liczy obiekty.
• Nazywa kolory i podaje skojarzenia z przedmiotami w tych kolorach.
• Eksperymentuje podczas obserwacji otoczenia.
• Wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza.
• Dostrzega, że dzieci, choć różne fizycznie, są takie same.
• Rysuje drogę od jednego obrazka do drugiego.
• Odnajduje rzecz opisaną przez drugą osobę.
• Określa liczbę uderzeń piłki o podłogę.
• Ogląda piłki i wskazuje, czym się różnią.
• Odgaduje, który z rówieśników do niego mówi.
• Rozumie znaczenie słowa tolerancja.
• Stosuje zwroty grzecznościowe.
• Bierze udział w zabawach integracyjnych.
• Słucha opowiadań o życiu ludzi różnych narodowości.
• Współdecyduje o wyborze zabawy.
• Rysuje kolorową kredą na chodniku.
• Słucha muzyki relaksacyjnej, piosenek z repertuaru dziecięcego.
• Wykonuje pracę plastyczno-techniczną.

Wakacyjne podróże
Dziecko:

• Bierze udział w zabawach: ruchowych, rozwijających reakcję na sygnał, bieżnych.
• Zna zagrożenia wynikające z oddalania się od rodziców nad wodą, nawiązywania kontaktów z nieznajomymi podczas wakacji.
• Nazywa pojazdy.
• Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
• Wypowiada się na temat spędzania czasu w różnych miejscach.
• Liczy obiekty.
• Grupuje elementy i ocenia, gdzie jest ich najwięcej lub gdzie jest ich najmniej.
• Poszerza wiedzę o pojazdach.
• Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.
• Rozpoznaje przedmiot za pomocą zmysłu dotyku.
• Słucha odgłosów pojazdów i je naśladuje.
• Organizuje z rówieśnikami kącik tematyczny o pojazdach.
• Podaje swoje imię i nazwisko.
• Dzieli się wrażeniami z pobytów poza swoim miejscem zamieszkania.
• Rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe (czerwona, żółta, niebie¬ska) i wybrane barwy pochodne (zielona, po¬marańczowa, fioletowa).


Pożegnania nadszedł czas
Dziecko:
• Bierze udział w zabawach na świeżym powietrzu, z wykorzystaniem sprzętu terenowego.
• Ustawia się w szeregu i w rzędzie.
• Spożywa owoce.
• Nie spożywa nieznanych roślin, zna zagrożenia wynikające z ich spożycia.
• Słucha z uwagą wiersza.
• Odpowiada na pytania dotyczące wiersza.
• Wypowiada się na temat pociągów.
• Obserwuje w sposób bezpośredni zmiany zachodzące latem w przyrodzie.
• Wie, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą.
• Przelicza elementy, dodaje i odejmuje na palcach.
• Poznaje owoce dojrzewające latem, np.: truskawki, jagody.
• Używa określeń: szybko, wolno, w odniesieniu do jadącego pociągu.
• Dmucha na kulki wykonane z papieru.
• Poznaje różne rodzaje środków transportu.
• Określa, czy dany pojazd lata, jeździ czy pływa.
• Dzieli się swoimi przeżyciami związanymi z pobytem w przedszkolu.
• Właściwie zachowuje się przy stole, samodzielnie spożywa posiłek.
• Wymyśla zabawy dla siebie i dla innych.
• Integruje się z innymi dziećmi.
• Przestrzega umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.

Przedszkolowo.pl logo