JEŻYKI

Marzec w grupie Jeżyków

Zwierzęta z dżungli i sawanny

Dziecko:
• Utrzymuje porządek w miejscu zabawy.
• Bierze udział w zabawach: bieżnych, ruchowo-naśladowczych, z elementem skoku, podskoku.
• Rozpoznaje krokodyle wśród innych zwierząt, potrafi je nazwać.
• Poznaje przedstawicieli zwierząt egzotycznych.
• Słucha z uwagą czytanego tekstu.
• Wypowiada się na temat wysłuchanego utworu.
• Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
• Utrwala pojęcia: duży, mały.
• Dostrzega charakterystyczne cechy zebry.
• Rytmicznie dzieli słowa (na sylaby), z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.
• Nazywa zwierzęta i wskazuje ich cienie.
• Rozwiązuje zagadki.
• Segreguje zabawki według wielkości.
• Zauważa rytm i próbuje go kontynuować
• Uważnie słucha nauczyciela.
• Dba o salę przedszkolną.
• Naśladuje czynności dorosłych.
• Uczestniczy we wspólnych zabawach.
• Stosuje formy grzecznościowe.
• Spożywa posiłki, posługując się widelcem i łyżką.
• Dba o swoje ubrania, wiesza kurtkę na wieszaku.
• Przestrzega umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.
Zwierzęta naszych pól i lasów

Dziecko:
• Rozpoznaje lisa wśród innych zwierząt, potrafi nazwać niektóre zwierzęta.
• Słucha z uwagą czytanego tekstu.
• Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
• Rozmawia na temat wysłuchanych piosenek.
• Wskazuje kierunek, z którego dochodzą dźwięki.
• Wskazuje obrazek, którego brakuje.
• Wskazuje rzecz w podanym kolorze.
• Opisuje wygląd wiewiórki i jej zwyczaje.
• Wymienia zasady zachowania się w lesie.
• Stosuje słowa: wysoko, nisko, wyżej, niżej.
• Poznaje wybrane ptaki żyjące w Polsce.
• Ogląda albumy przyrodnicze.
• Nazywa zwierzęta i opisuje ich wygląd.
• Dmucha na piórka ułożone na ręce.
• Podczas spacerów zwraca uwagę na pięk¬no najbliższego otoczenia.
• Naśladuje czynności dorosłych.
• Porządkuje swoje miejsce po zabawie.
• Ozdabia sylwetę sowy.
• Wykonuje: ptaka z ciastoliny, ptaka z papieru.
• Wykonuje proste prace plastyczne (rysuje linie: proste i ukośne).
• Ilustruje piosenkę ruchem.Marcowa pogoda


Dziecko:
• Bierze udział w zabawach ruchowych: z chustą animacyjną, gumą, balonem, orientacyjno-porządkowych, ze śpiewem.
• Obserwuje chmury podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym.
• Bierze udział w biegu z przeszkodami.
• Określa aktualną pogodę.
• Słucha z uwagą czytanego tekstu.
• Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
• Wskazuje elementy zawarte w wysłuchanej piosence.
• Liczy w zakresie 4, stosując liczebniki porządkowe.
• Rozpoznaje kolegów i koleżanki po głosie.
• Uczestniczy w ćwi¬czeniach: szczęki
dolnej, języka, warg, podniebie¬nia miękkiego.
• Wskazuje różnice między obrazkami.
• Wymienia wybrane zjawiska pogodowe.
• Nakłada takie same obrazki na siebie (zaba¬wa Memory).
• Nie przeszkadza innym dzieciom w zabawie.
• Wymyśla zabawy dla siebie i dla innych.
• Integruje się z innymi dziećmi.
• Słucha odgłosów natury i
• je naśladuje.
• Maluje w rytmie muzycznym.
• Wykonuje pracę plastyczną.
• Gra na instrumentach perkusyjnych.

Marzec w grupie Jeżyków

Zwierzęta z dżungli i sawanny

Dziecko:
• Utrzymuje porządek w miejscu zabawy.
• Bierze udział w zabawach: bieżnych, ruchowo-naśladowczych, z elementem skoku, podskoku.
• Rozpoznaje krokodyle wśród innych zwierząt, potrafi je nazwać.
• Poznaje przedstawicieli zwierząt egzotycznych.
• Słucha z uwagą czytanego tekstu.
• Wypowiada się na temat wysłuchanego utworu.
• Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
• Utrwala pojęcia: duży, mały.
• Dostrzega charakterystyczne cechy zebry.
• Rytmicznie dzieli słowa (na sylaby), z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.
• Nazywa zwierzęta i wskazuje ich cienie.
• Rozwiązuje zagadki.
• Segreguje zabawki według wielkości.
• Zauważa rytm i próbuje go kontynuować
• Uważnie słucha nauczyciela.
• Dba o salę przedszkolną.
• Naśladuje czynności dorosłych.
• Uczestniczy we wspólnych zabawach.
• Stosuje formy grzecznościowe.
• Spożywa posiłki, posługując się widelcem i łyżką.
• Dba o swoje ubrania, wiesza kurtkę na wieszaku.
• Przestrzega umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.
Zwierzęta naszych pól i lasów

Dziecko:
• Rozpoznaje lisa wśród innych zwierząt, potrafi nazwać niektóre zwierzęta.
• Słucha z uwagą czytanego tekstu.
• Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
• Rozmawia na temat wysłuchanych piosenek.
• Wskazuje kierunek, z którego dochodzą dźwięki.
• Wskazuje obrazek, którego brakuje.
• Wskazuje rzecz w podanym kolorze.
• Opisuje wygląd wiewiórki i jej zwyczaje.
• Wymienia zasady zachowania się w lesie.
• Stosuje słowa: wysoko, nisko, wyżej, niżej.
• Poznaje wybrane ptaki żyjące w Polsce.
• Ogląda albumy przyrodnicze.
• Nazywa zwierzęta i opisuje ich wygląd.
• Dmucha na piórka ułożone na ręce.
• Podczas spacerów zwraca uwagę na pięk¬no najbliższego otoczenia.
• Naśladuje czynności dorosłych.
• Porządkuje swoje miejsce po zabawie.
• Ozdabia sylwetę sowy.
• Wykonuje: ptaka z ciastoliny, ptaka z papieru.
• Wykonuje proste prace plastyczne (rysuje linie: proste i ukośne).
• Ilustruje piosenkę ruchem.Marcowa pogoda


Dziecko:
• Bierze udział w zabawach ruchowych: z chustą animacyjną, gumą, balonem, orientacyjno-porządkowych, ze śpiewem.
• Obserwuje chmury podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym.
• Bierze udział w biegu z przeszkodami.
• Określa aktualną pogodę.
• Słucha z uwagą czytanego tekstu.
• Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.
• Wskazuje elementy zawarte w wysłuchanej piosence.
• Liczy w zakresie 4, stosując liczebniki porządkowe.
• Rozpoznaje kolegów i koleżanki po głosie.
• Uczestniczy w ćwi¬czeniach: szczęki
dolnej, języka, warg, podniebie¬nia miękkiego.
• Wskazuje różnice między obrazkami.
• Wymienia wybrane zjawiska pogodowe.
• Nakłada takie same obrazki na siebie (zaba¬wa Memory).
• Nie przeszkadza innym dzieciom w zabawie.
• Wymyśla zabawy dla siebie i dla innych.
• Integruje się z innymi dziećmi.
• Słucha odgłosów natury i
• je naśladuje.
• Maluje w rytmie muzycznym.
• Wykonuje pracę plastyczną.
• Gra na instrumentach perkusyjnych.

Przedszkolowo.pl logo